...

Deze niet-invasieve test is gebaseerd op de detectie van circulerend tumoraal DNA (ctDNA), DNA-fragmenten die afkomstig zijn van kankercellen. Met de test, ook vloeibare biopsie genoemd, kunnen kleine resttumoren worden opgespoord die aanwezig blijven na de behandelingen. De wetenschappers kwamen tot die conclusie na afname van tumor- en bloedstalen bij 55 patiënten met een vroeg stadium van borstkanker. Alle patiënten hadden chemotherapie gekregen voor de tumor chirurgisch verwijderd werd en waren in remissie. De test werd een eerste keer uitgevoerd vlak na de chirurgische ingreep, en vervolgens twee jaar lang om de zes maanden. Uit de resultaten blijkt dat bij 15 vrouwen een recidief is opgetreden. Van hen werden er 12 met succes geïdentificeerd via de bloedtest, gemiddeld acht maanden voor de tumoren zichtbaar werden met klassieke onderzoeken. Dat is een belangrijke tijdwinst, want als de kanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, kan hij in 90% van de gevallen genezen worden. Bij meerdere patiënten bleek uit de genoomanalyse dat ze drager waren van mutaties die een rol spelen bij de uitzaaiing of bij de resistentie tegen behandelingen.