...

Dat blijkt uit een studie die heeft onderzocht hoeveel tijd er was verlopen tussen het vaststellen van bloed in de stoelgang en de colonoscopie. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 70.124 mensen van 50 tot 75 jaar in California die een standaardrisico liepen op ontwikkeling van een colorectale kanker. De positieve tests werden genoteerd tussen 2010 en 2013. Bij ongeveer 40% van de patiënten werd een colonoscopie uitgevoerd binnen een maand, bij 64% binnen twee maanden en bij 74% binnen drie maanden na de positieve fecaaloccultbloedtest.Het risico op ontwikkeling van een colorectale kanker of een gevorderde kanker was niet significant hoger als een colonoscopie werd uitgevoerd na 2, 3, 4, 6, 7 of 9 maanden, dan als de colonoscopie werd uitgevoerd 8 tot 30 dagen na de positieve fecaaloccultbloedtest. Maar als de colonoscopie 10 tot 12 maanden later werd uitgevoerd, was het risico op colorectale kanker ongeveer 50% hoger en was het risico op een gevorderde kanker bijna tweemaal zo hoog. Het risico was nog hoger als langer dan 12 maanden werd gewacht met de colonoscopie: een tweemaal hoger risico op colorectale kanker en een driemaal hoger risico op een gevorderde kanker. Corley DA et al. Association Between Time to Colonoscopy After a Positive Fecal Test. Result and Risk of Colorectal Cancer and Cancer Stage at Diagnosis. JAMA. 2017; 317(16):1631-1641. doi:10.1001/jama.2017.3634. http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2620087?widget=personalizedcontent&previousarticle=2620068