...

Jean-Pascal Machiels herinnerde aan de goede resultaten die recentelijk bij dergelijke patiënten werden behaald met MPDL3280A, een PD-L1-antagonist, die het ligand PD-L1 uitschakelt. "Het ging in beide gevallen om patiënten die al een zware behandeling hadden gekregen met een platinazout", zei de oncoloog van Saint-Luc. Het percentage objectieve respons met pembrolizumab, een PD-L1-antagonist, was 34,1% (52% in geval van overexpressie van PD-L1 en 14% in geval van een PD-L1-negatieve tumor). In de studie met pembrolizumab bedroeg de mediane progressievrije overleving 8,6 weken en de mediane totale overleving 9,3 maanden. In de studie met MPDL3280A bedroeg de PFS 24 weken bij patiënten met een PD-L1- tumor en 8 weken bij patiënten met een tumor zonder PD-L1-expressie. De mediane totale overleving was nog niet bereikt op het ogenblik van analyse van de resultaten.PD-L1 synoniem met slechte prognose Prof. Machiels merkte nog op dat overexpressie van PD-L1 door de tumorcellen gepaard gaat met een slechte prognose. "Dat is zo bij het melanoom bijvoorbeeld. Het overlijdensrisico bij patiënten met een melanoom is tweemaal zo hoog in geval van overexpressie van PD-L1 op de tumorinfiltrerende lymfocyten (TIL). Maar ook bij nierkanker (het overlijdensrisico is 4,5-maal hoger bij patiënten met een nierkanker met overexpressie van PD-L1 in de tumor en de TIL), bij borstkanker (overexpressie van PD-L1 gaat gepaard met een grotere tumor, een verder gevorderd tumorstadium en overexpressie van HER3-receptoren), maar ook bij long-, maag-, slokdarm-, ovarium-, pancreaskanker, urotheliale kanker en gliomen", legde prof. Machiels uit. "In de verschillende studies met PD-L1-antagonisten en PDLA was het percentage patiënten met een objectieve respons hoger in geval van een PD-L1+ tumor, maar er werd ook een objectieve respons gemeten bij een klein aantal patiënten met een PD-L1- tumor."