...

Een Britse groep heeft een casuscontrolestudie uitgevoerd uitgaande van twee grote gegevensbanken. Daar zijn ze gaan kijken naar de patiënten ouder dan 50 jaar bij wie tussen 1997 en 2011 een maag-darmkanker werd gediagnosticeerd. In die periode werden meer dan 40 000 gevallen van colorectale kanker, 10 000 gevallen van slokdarmkanker en 6000 gevallen van maagkanker gediagnosticeerd. Er werd geen significant verband gevonden tussen de inname van bisfosfonaten en het risico op slokdarm-, maag- of colorectale kanker.De auteurs hebben nog een aanvullende analyse uitgevoerd naargelang van het type bisfosfonaat (alendronaat, etidronaat, ibandronaat en risedronaat). Er werd evenmin een verschil gevonden in het risico op slokdarm- of colorectale kanker naargelang van het type bisfosfonaat. . (referentie: Vinogradova Y et al. BMJ. 2013;356:f114)