...

De EBCTCG heeft gebruik gemaakt van de individuele gegevens van de patiëntes in een meta-analyse van 26 gerandomiseerde studies die 18.766 deelneemsters bevatten. De groep heeft de resultaten bij borstkanker vergeleken van vrouwen die een adjuverende behandeling met bisfosfonaten ondergingen met deze van vrouwen zonder dergelijke behandeling. Globaal was het percentage recidieven licht, maar niet significant lager bij vrouwen die behandeld werden met bisfosfonaten. Het percentage botrecidieven lag lager met bisfosfonaten (7,8% op tien jaar) dan zonder (9,0% op tien jaar; p = 0,004), evenals het sterftecijfer te wijten aan borstkanker (16,6% tegen 18,4%, respectievelijk; p = 0,04) en het sterftecijfer voor alle oorzaken samen (20,8% tegen 22,3%, respectievelijk; p = 0,06). Premenopauzale vrouwen lijken geen enkel significant voordeel te halen uit de toediening van bisfosfonaten op het gebied van botrecidief of de mortaliteit te wijten aan borstkanker. Gemenopauzeerde vrouwen daarentegen genieten van belangrijke dalingen van het percentage recidieven (-14%), het percentage botrecidieven (-18%), en het sterftecijfer te wijten aan borstkanker (-18%) naar aanleiding van de behandeling met bisfosfonaten. De behandeling met bisfosfonaten was, zoals voorzien geassocieerd met een afname van het risico op fracturen, vooral waargenomen na meerdere jaren behandeling.