...

Auteurs uit Oregon hebben de prognostische waarde onderzocht in termen van totale en recidiefvrije overleving van de schildwachtklier (SK) bij een dik melanoom (dikker dan 4 mm). De studie werd uitgevoerd bij 120 patiënten (91 mannen) met een melanoom zonder palpabele klier. Ze werden in Portland behandeld tussen 2007 en 2012. Patiënten bij wie meteen een volledige klieruitruiming werd uitgevoerd, en patiënten die bij de eerste raadpleging metastasen op afstand vertoonden, werden uit de studie uitgesloten. Voor het afnemen van de SK hebben de auteurs isotopentechnieken (radioactief Tc99m) en kleurtechnieken (patent blauw) gebruikt met een peroperatief pathologisch-anatomisch onderzoek. Meer dan drie kwart van de operatiestukken vertoonde een hoge mitotische index en in het totaal waren 43 schildwachtklieren (36%) positief. Factoren die correleerden met een positieve SK, waren het mannelijke geslacht, een hoge leeftijd, dikkere, geülcereerde letsels en letsels met een hoge mitotische index. Op twee jaar tijd heeft 12% van de patiënten metastasen ontwikkeld. Patiënten met een positieve SK ontwikkelden vaker metastasen en een lokaal en regionaal recidief. Een geülcereerd melanoom was op zichzelf ongunstig, want dat verhoogde de kans op invasie van de SK, een hoge mitotische index, een hoger clarkniveau (het clarkniveau weerspiegelt de diepte van het letsel: niveau I: enkel de epidermis, niveau II en III: de papillaire dermis, niveau IV: de reticulaire laag van de dermis en niveau V: het onderhuidse vetweefsel) en lokale en regionale recidieven en metastasen. Bij patiënten met een positieve SK, een hoge mitotische index en een melanoom dikker dan 5,5 mm (vooral als het ging om oudere mannen) waren de totale sterfte (45 vs. 62%) en de specifieke sterfte (20 vs. 50%) veel slechter. Bij multivariate analyse had een positieve SK de hoogst voorspellende waarde wat betreft de overleving bij patiënten met een melanoom.White I et al. Clinical impact of sentinel lymph node biopsy in patients with thick (> 4 mm) melanomas.Am J Surgery, 2014; 207: 702-707.