...

Deze studie werd uitgevoerd bij 500 mannen met een verhoogd prostaatspecifiek antigeen (PSA) (maar ≤ 20 ng/ml), een abnormaal rectaal toucher of beide bij wie nog geen biopsie was uitgevoerd, in 23 centra in 11 landen in Europa en Noord-Amerika. De patiënten werden tussen februari 2016 en augustus 2017 gerandomiseerd naar een multiparametrische MRI met of zonder gerichte biopsie (n = 252) of een biopsie onder transrectale echografie (n = 248). Er mochten geen aanwijzingen zijn van extracapsulaire doorbraak bij rectaal toucher.Bij de patiënten van de MRI-groep werd enkel een gerichte biopsie uitgevoerd als de MRI wees op prostaatkanker. Bij 71 (28%) van de 252 mannen van de MRI-groep wees het onderzoek niet op prostaatkanker en bij die patiënten werd dan ook geen biopsie uitgevoerd. Een klinisch significante kanker werd ontdekt bij 95 mannen (38%) in de MRI-groep en bij 64 (26%) van de 248 mannen in de groep waarin een standaardbiopsie werd uitgevoerd. Het gecorrigeerde verschil bedroeg 12% (95% BI 4% -20%, p = 0,005 voor superioriteit), wat beantwoordde aan de criteria van non-inferioriteit en superioriteit. Bij 23 mannen (9%) van de MRI-groep en 55 (22%) van de mannen van de groep waarin een biopsie werd uitgevoerd onder transrectale echografie, werd een klinisch onbeduidende prostaatkanker gediagnosticeerd (gecorrigeerd verschil = - 13%, 95% BI = - 19 % tot - 7%, p < 0,001).Kasivisvanathanet V et al. MRI-Targeted or Standard Biopsy for Prostate-Cancer Diagnosis. NEJM 2018. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 19 maart 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1801993. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1801993