...

De nieuwe tumorsubtypes zijn vormen van glioblastoma, de meest voorkomende en meest agressieve vorm van primaire hersenkanker. Volgens hoofdonderzoeker Annette Byrne, tevens hoofd van de RCSI Precision Cancer Medicine Group zijn nieuwe behandelingen voor glioblastoma-patiënten van vitaal belang vanwege de beperkte behandelingsmogelijkheden en slechte prognoses. Verder onderzoek van deze nieuw geïdentificeerde subtypes betekent dat patiënten een behandeling kunnen krijgen die specifiek gericht is op de cellen in hun eigen tumor. Dit type gerichte behandeling staat bekend als 'precisiegeneeskunde'.Een precisiegeneeskundige benadering zou het gebruik van immuuntherapieën kunnen omvatten bij patiënten met het tumorsubtype dat wordt gedefinieerd door hoge niveaus van immuuncellen in hun tumormicro-omgeving, wat een beter resultaat kan opgeven dan bij andere subtypes.