...

Dat is de conclusie van een uitgebreide analyse van de bijwerkingen en de medicamenteuze interacties van die farmacotherapeutische categorie. De frequentste bijwerking van palbociclib en ribociclib is neutropenie. Na onderbreking van de behandeling of verlaging van de dosering van palbociclib of ribociclib wordt het aantal witte bloedcellen gewoonlijk weer normaal. Abemaciclib blijkt minder vaak neutropenie te veroorzaken, maar zou vaker bijwerkingen veroorzaken zoals diarree en vermoeidheid.De patiënten en de behandelende artsen zouden op de hoogte moeten zijn van bepaalde medicamenteuze interacties met CDK 4/6-remmers, vooral stoffen die CYP3A-enzymen remmen zoals het antibioticum claritromycine en pompelmoessap. Spring LM et al. Clinical Management of Potential Toxicities and Drug Interactions Related to Cyclin‐Dependent Kinase 4/6 Inhibitors in Breast Cancer: Practical Considerations and Recommendations. The Oncologist. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 13 juli 2017.http://theoncologist.alphamedpress.org/content/early/2017/07/10/theoncologist.2017-0142.abstract