...

Bij de mannen gaat het over een daling met 43%, bij de vrouwen met 45%. Vanaf half april is opnieuw een stijging ingezet, waarvan het Kankerregister hoopt dat deze zich ondertussen verdergezet heeft.Afhankelijk van het tumortype varieert de daling tussen 16% en 65%. De grootste daling wordt zowel gezien bij de minst gevaarlijke huidkankertypes (65%) als bij het meer agressieve type, het melanoom (61%). Ook bij prostaatkanker is een sterke daling (52%) merkbaar. Longkanker kent een daling van 37%. De daling is het kleinst bij pancreaskanker (16%).Bevolkingsonderzoek Het tijdelijk stopzetten van de bevolkingsonderzoeken half maart heeft de nieuwe diagnoses van de drie kankertypes borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker beïnvloed. In april 2020 daalde het aantal diagnoses dikkedarmkanker met 48% bij de mannen en 55% bij de vrouwen. In de screeningsleeftijdscategorie (50-74 jaar) is dit 49% bij de mannen en tot 58% bij de vrouwen. Borstkanker vertoont een daling van 48% voor alle leeftijden en 51% bij de screeningsleeftijd 50-69 jaar. Het effect is het kleinst bij baarmoederhalskanker, waar de daling beperkt blijft tot 20%.InhaalbewegingIn België verwachten we elke maand gemiddeld 5.725 nieuwe kankerdiagnoses. De cijfers van april tonen aan dat een belangrijk deel van het verwachte aantal nieuwe kankerdiagnoses op dat ogenblik nog niet gesteld werd.Half april begon het aantal diagnoses opnieuw te stijgen. Mogelijk had dit te maken met sensibiliseringscampagnes vanuit de zorgsector, patiëntenverenigingen en de overheid. De verdere evolutie zal moeten blijken uit de vervolgcijfers. De inhaalbeweging zal wellicht ook nog een zekere druk met zich meebrengen in de ziekenhuizen.