...

Een groep van het Imperial College London heeft in 2012 gegevens verzameld over 12 soorten kanker in 175 landen en heeft die dan gecombineerd met de geraamde prevalentie van diabetes en de body mass index (BMI) in 2002, in de hypothese dat het 10 jaar duurt voor diabetes of een hoge BMI invloed hebben op kanker.Diabetes en overgewicht of obesitas (gedefinieerd als een BMI hoger dan 25 kg/m²) bleken wereldwijd verantwoordelijk te zijn voor 5,6% van de kankers, meer bepaald 792 600 gevallen. 544 300 gevallen van kanker werden toegeschreven aan een hoge BMI (dus 3,9% van de kankers) en 280 100 aan diabetes (2% van de kankers). De frequentie van aan diabetes en obesitas gerelateerde tumoren was bijna tweemaal hoger bij vrouwen (496 700 gevallen van kanker) dan bij mannen (295 900 gevallen).De hoofdauteur van de studie, Jonathan Pearson-Stuttard, zegt dat we bijzondere aandacht moeten besteden aan diabetespatiënten. Het verband tussen diabetes en kanker werd immers nog niet zolang geleden aangetoond, terwijl het verband tussen obesitas en kanker al langer bekend is.Een Amerikaanse groep heeft het verband tussen overgewicht en diabetes ontrafeld. Zwaarlijvige mensen hebben chemisch gewijzigde immunoglobulines, waardoor een endotheliale receptor zou worden geactiveerd met optreden van type 2-diabetes als gevolg. Blokkade van de chemische verandering van immunoglobulines bij obesitas zou ons op het spoor kunnen zetten van een therapeutisch middel om diabetes te voorkomen. (referenties:(1) The Lancet Diabetes and Endocrinology, 28 november 2017, DOI: 10.1016/S2213-8587(17)30366-2,(2) The Journal of Clinical Investigation, 27 november 2017, DOI: 10.1172/JCI89333)