...

Bij een mediane follow-up van 22,0 maanden bedroeg de mediane algemene overleving voor patiënten in de groep met enkel chemotherapie 26,7 maanden (95% CI, 21,9 tot 32,5) en 25,9 maanden (19,9 tot 31,5) voor deze die ook een colonresectie ondergingen (HR 1,10; 95% CI 0,76 tot 1,59; one-sided P = 0,69). Na drie jaar was de algemene overleving 33,0% (22,5 tot 43,9) voor patiënten in de groep met enkel chemotherapie tegenover 32,9% (22,2 tot 44,0) voor deze die ook een colonresectie ondergingen. De mediane algemene overleving bedroeg 26,4 maanden (21,9 tot 32,1) voor patiënten in de groep met enkel chemotherapie en 25,9 maanden (19,9 tot 31,7) voor deze die ook een colonresectie ondergingen (HR 1,11; 95% CI 0,78 tot 1,58; P = 0,72).In de groep met enkel chemotherapie noteerde men een progressie van de aandoening bij 23 van de 84 patiënten (87%) en in de groep die ook een colonresectie onderging bij 75 van de 81 (93%) patiënten. De mediane progressievrije overleving bedroeg 12,1 maand (9,5 tot 13,2) in de groep met enkel chemotherapie tegenover 10,4 maanden (8,3 tot 13,4) in de groep die ook een colonresectie onderging (HR 1,12; 95% CI 0,81 tot 1,55; P = 0,48). Graad 2 of ergere bijwerkingen traden op bij 29 van de 77 (38%) patiënten, die ook een colonresectie ondergingen. Het voorkomen van de belangrijkste chirurgiegerelateerde complicaties was als volgt: koorts (een patiënt; 1%), intra-abdominaal abces (een patiënt; 1%), postoperatieve bloeding (een patiënt; 1%), bilirubinemie (een patiënt; 1%), lek ter hoogte van de anastomose (drie patiënten; 4%), abnormale alanine-aminotransferaseconcentraties (zeven patiënten; 9%), en gestegen aspartaattransaminasen (13 patiënten; 17%). Graad 2 of ergere niet-hematologische bijwerkingen werden frequenter waargenomen in de groep die ook een colonresectie onderging in vergelijking met de groep die enkel chemotherapie alleen kreeg (58/67 [87%] patiënten tegenover 61/79 [77%] patiënten). Graad 3 of ergere niet-hematologische bijwerkingen werden eveneens frequenter waargenomen in de groep die ook een colonresectie onderging in vergelijking met de groep met enkel chemotherapie :32/67 [48%] patiënten tegenover 27/79 [34%] patiënten.Kanemitsu, Y., Shitara, K., Mizusawa, J. et all: Primary Tumor Resection Plus Chemotherapy Versus Chemotherapy Alone for Colorectal Cancer Patients With Asymptomatic, Synchronous Unresectable Metastases (JCOG1007; iPACS): A Randomized Clinical Trial. J Clin Oncol 39:1098-1107. Accepted on December 17, 2020 and published at ascopubs.org/journal/ jco on February 9, 2021: DOI https://doi. org/10.1200/JCO.20. 02447