...

Voor kankerpatiënten is de eindejaarsperiode meer nog dan anders een periode van emoties. Het voorrecht om te leven en in leven te blijven, wordt op die unieke momenten - voor sommige patiënten wellicht de laatste - nog intenser ervaren in het gezelschap van geliefden en dat is een bijzonder belangrijke ervaring. Grotendeels dankzij de vooruitgang van de geneeskunde kunnen almaar meer patiënten die ervaring delen in almaar betere omstandigheden dan vroeger. Dat is waarschijnlijk nog een grotere overwinning dan de enkele maanden die worden gewonnen met een gegeven behandeling in vergelijking met een andere. Alles wat erbij komt, is uiteraard meegenomen, en dat opent dan weer de weg naar nieuwe successen.In dat licht wordt ook veel onderzoek verricht inzake supportieve en palliatieve zorg. In dit nummer besteden we daar bijzondere aandacht aan met een korte samenvatting van de 'highlights' van het recente 'ASCO Palliative Care Symposium'. We zullen dit blijven volgen in de specifieke rubriek die Belgian Oncology News in elk nummer wijdt aan dat belangrijke onderdeel van de behandeling van kankerpatiënten.Bij deze wil ik in naam van ons team, dat ik daarvoor van harte wil bedanken, u en al diegenen die u dierbaar zijn, veel geluk, gezondheid en voorspoed toewensen. Tijdens het afgelopen jaar werd weer veel wetenschappelijke en klinische vooruitgang geboekt in de oncologie. Ik heb daarbij andermaal kunnen rekenen op fijne, efficiënte medewerkers, die geen moeite hebben gespaard om alle nummers van 'uw' BON vol te schrijven.Tot zeer binnenkort