...

De studie werd uitgevoerd bij 449 vrouwen van 18 tot 40 jaar in Zweedse registers bij wie tussen 1992 en 2009 een diagnose was gesteld van hodgkinlymfoom en die gedurende minstens negen maanden na de diagnose in remissie zijn geweest, en bij 2.210 vrouwen van dezelfde leeftijd en hetzelfde geboortejaar in de algemene bevolking. Van de 449 patiënten met een lymfoom is 22,5% tijdens de follow-up bevallen (57,2 per 1.000 patiëntjaren). Het percentage eerste bevalling is gestegen van 40,2 per 1.000 patiëntjaren in de periode 1992-1997 tot 69,7 in de periode 2004-2009. Van de controlevrouwen is 28,9% bevallen tijdens de follow-up en dat cijfer is over verloop van tijd stabiel gebleven (70,1 per 1.000 vrouwjaren). Er was geen significant verschil in bevallingspercentage tussen de patiënten bij wie de diagnose werd gesteld tussen 2004 en 2009, en de controlevrouwen (hazard ratio 0,93, 95% betrouwbaarheidsinterval 0,66-1,33). Tijdens de hele follow-upperiode was het bevallingspercentage bij de patiënten lager tijdens de eerste drie jaar na de diagnose (HR = 0,58, 95% BI = 0,41-0,81). Vanaf drie jaar na de diagnose was er geen verschil tussen de patiënten en de controlevrouwen, ongeacht het tumorstadium en de behandeling (HR = 0,99, 95% BI = 0,75-1,31). Het bevallingspercentage was lager bij de patiënten die zes tot acht cycli van bleomycine, etoposide, doxorubicine, cyclofosfamide, vincristine, procarbazine en prednison hadden gekregen (HR = 0,23, 95% BI = 0,06-0,94). Bij de patiënten die zes tot acht cycli chemotherapie en radiotherapie hadden gekregen was het bevallingspercentage tijdens de eerste drie jaar lager dan bij de controlevrouwen (HR = 0,21, 95% BI = 0,07-0,65). Weilbull CE et al. Contemporarily Treated Patients With Hodgkin Lymphoma Have Childbearing Potential in Line With Matched Comparators. DOI: 10.1200/JCO.2018.78.3514 Journal of Clinical Oncology. http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2018.78.3514?journalCode=jco