...

Na een mediane follow-up van 10,0 maanden hebben 45 (96%) patiënten, die behandeld werden met TAS-102 en 35 (76%) patiënten, die behandeld werden met TAS-102 plus bevacizumab de behandeling onderbroken. Dit had vooral te maken met progressie van de aandoening. Het mediane aantal behandelingscycli bedroeg twee voor patiënten behandeld met TAS-102 en vier voor patiënten behandeld met TAS-102 in combinatie met bevacizumab. De algemene relatieve dosisintensiteit voor TAS-102 was 0,88 (0,80-0,96) voor de patiënten in de monotherapiegroep en 0,80 (0,74-0,90) in de combinatietherapiegroep, met een mediane relatieve dosisintensiteit voor bevacizumab van 0,86 (0,79-0,92). Dosisaanpassingen voor TAS-102 waren noodzakelijk bij 12 (26%) patiënten in de monotherapiegroep en 17 (37%) patiënten in de combinatietherapiegroep. De belangrijkste reden voor dosisvermindering was hematologische toxiciteit (acht patiënten behandeld met TAS-102 en 15 patiënten behandeld met TAS-102 plus bevacizumab). Men noteerde 80 (86%) patiënten, die progressie vertoonden of overleden waren: 45 (96%) met TAS-102 en 35 (76%) met TAS-102 plus bevacizumab. De mediane progressievrije overleving bedroeg 2,6 maanden (95% CI 1,6-3,5) bij patiënten met monotherapie vanTAS-102 en 4,6 maanden (3,5-6,5) bij patiënten met TAS-102 plus bevacizumab (HR 0,45, 95% CI 0,29-0,72; p=0,0010). Zesenvijftig (60%) patiënten waren overleden: 33 (70%) patiënten in de TAS-102-monotherapiegroep en 23 (50%) patiënten in de groep met TAS-102 plus bevacizumab. De mediane algemene overleving bedroeg 6,7 maanden (95% CI 4,9-7,6) bij patiënten met TAS-102-monotherapie en 9,4 maanden (7,6-10,7) bij patiënten met TAS-102 plus bevacizumab (HR 0,55, 95% CI 0,32-0,94; p=0,028). De meest frequente bijwerking van graad 3 of meer was neutropenie (38% in de TAS-102-groep versus 67% in de 'TAS-102 plus bevacizumab'-groep). Ernstige nevenwerkingen werden waargenomen bij 21 (45%) patiënten in de TAS-102-groep en 19 (41%) in de 'TAS-102 plus bevacizumab'-groep. Geen enkel overlijden werd beoordeeld als behandelingsgerelateerd.Pfeiffer,P., Yilmaz, M., Möller, S. et al: TAS-102 with or without bevacizumab in patients with chemorefractory metastatic colorectal cancer: an investigator-initiated, open-label, randomised, phase 2 trial. Lancet Oncol 2020; 21: 412-20. Published Online January 27, 2020. https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(19)30827-7.