...

Vorsers van het MD Anderson Cancer Center in Houston hebben ontdekt dat genetische afwijkingen van een bepaalde cellulaire weg, de G-protein signaling pathway, correleren met het risico op blaaskanker, recidief, de overleving van de patiënt en de ziekteprogressie in geval van een blaaskanker zonder spierinvasie en met de sterfte in geval van blaaskanker met spierinvasie.Die ontdekking zou de opsporing en de behandeling van blaaskanker kunnen verbeteren. . (referentie: Lee EK et al. Cancer. 2013;doi:10.1002/cncr.27871)