...

Het gebruik van tyrosinekinaseremmers, monoklonale antistoffen en interferon-alfa blijkt doeltreffend te zijn te oordelen naar de stijging van de overleving.De 1 jaarsoverleving tussen 1973 en 1980 was 26%. In 2006-2008 was dat gestegen tot 36% en bedroeg de 2 jaarsoverleving zelfs 22%. (referentie: Patil S et al. J Urol. 2012;188:2095)