...

De BEACON CRC-studie is een multicentrische, open, gerandomiseerde fase III-studie die werd uitgevoerd in meer dan 200 centra over de hele wereld bij 665 patiënten met een gemetastaseerde colorectale kanker met de BRAF V600E-mutatie bij wie de kanker was toegenomen na één of twee eerdere behandelingen voor gemetastaseerde kanker. De patiënten werden in drie behandelingsgroepen ingedeeld: encorafenib/binimetinib/cetuximab, encorafenib/cetuximab of naar keuze van de onderzoeker: irinotecan of leucovorine, fluoro-uracil, irinotecan (FOLFIRI) en cetuximab.De mediane totale overleving was 9,0 maanden (95% betrouwbaarheidsinterval 8,0-11,4 maanden) bij de patiënten die de drievoudige combinatietherapie kregen, en 5,4 maanden (95% BI 4,8-6,6 maanden) met de andere schema's (hazard ratio = 0,52, 95% BI = 0,39-0,70; p < 0,0001). Het percentage objectieve respons was 26% met de drievoudige combinatietherapie en 2% met de andere behandelingen.De drievoudige combinatietherapie werd over het algemeen goed verdragen en er is geen onverwachte toxiciteit opgetreden. Graad ≥ 3-bijwerkingen zijn opgetreden bij 58% van de patiënten die de drievoudige combinatietherapie kregen, 50% van de patiënten die de tweevoudige combinatietherapie kregen, en 61% van de patiënten die de standaardbehandeling kregen.Kopetz S, Grothey A, Van Cutsem E, et al: BEACON CRC: a randomized, 3-arm, phase 3 study of encorafenib and cetuximab with or without binimetinib vs. choice of either irinotecan or FOLFIRI plus cetuximab in BRAF V600E-mutant metastatic colorectal cancer. Annals of Oncology, Volume 30, Issue Supplement_4, July 2019, mdz183.004. https://doi.org/10.1093/annonc/mdz183.004; https://academic.oup.com/annonc/article/30/Supplement_4/mdz183.004/5526665