De studie start een à drie maanden na de behandelingen bij patiënten die een significante vermoeidheid vertonen. Een multidisciplinair team zal de patiënt opvolgen om via een complete evaluatie de factoren op te sporen die bijdragen tot de vermoeidheid. Om de patiënt een gepaste en gepersonaliseerde begeleiding te kunnen aanbieden, worden de effecten van vermoeidheid op het dagelijkse leven en het niveau van fysieke activiteit onderzocht.

Op basis van deze evaluatie kan het opvolgingsplan opgesteld worden met sessies en consultaties die lopen over een tijdsspanne van 13 weken. Na die 13 weken wordt de patiënt nog 18 maanden opgevolgd met het oog op vergelijkingen omtrent de levenskwaliteit, het niveau van vermoeidheid, de terugkeer naar het werk of zelfs het niveau van sportactiviteit voor en na het programma. Het einddoel is de haalbaarheid van een dergelijk programma te evalueren om zo snel mogelijk andere patiënten ermee te kunnen helpen.

De studie start een à drie maanden na de behandelingen bij patiënten die een significante vermoeidheid vertonen. Een multidisciplinair team zal de patiënt opvolgen om via een complete evaluatie de factoren op te sporen die bijdragen tot de vermoeidheid. Om de patiënt een gepaste en gepersonaliseerde begeleiding te kunnen aanbieden, worden de effecten van vermoeidheid op het dagelijkse leven en het niveau van fysieke activiteit onderzocht.Op basis van deze evaluatie kan het opvolgingsplan opgesteld worden met sessies en consultaties die lopen over een tijdsspanne van 13 weken. Na die 13 weken wordt de patiënt nog 18 maanden opgevolgd met het oog op vergelijkingen omtrent de levenskwaliteit, het niveau van vermoeidheid, de terugkeer naar het werk of zelfs het niveau van sportactiviteit voor en na het programma. Het einddoel is de haalbaarheid van een dergelijk programma te evalueren om zo snel mogelijk andere patiënten ermee te kunnen helpen.