...

De auteurs van deze studie hebben vastgesteld dat meer dan 20% van de meisjes die een Wilmstumor hadden overleefd en die daarvoor radiotherapie op de thorax hadden gekregen, borstkanker hebben ontwikkeld op de leeftijd van 40 jaar tegenover 0,3% van de meisjes die een dergelijke tumor hadden overleefd en daar geen radiotherapie voor hadden gekregen. De frequentie van borstkanker bij vrouwen die radiotherapie op de borstkas of het abdomen of geen bestraling hadden gekregen, was respectievelijk bijna 30, zes en twee keer hoger dan bij de vrouwen in de algemene populatie. Dat wijst erop dat het risico op vroegtijdige ontwikkeling van borstkanker bij vrouwen die als kind een Wilmstumor hebben overleefd, zodanig hoog is dat een systematische screening vanaf de leeftijd van 40 jaar of zelfs vroeger wenselijk is.