...

Het cohortonderzoek werd uitgevoerd bij 1.256.725 mensen die waren geboren tussen januari 1924 en december 1954 en die tussen januari 2006 en december 2012 in Noorwegen woonden. Gebruik van warfarine werd gedefinieerd als een voorschrift voor minstens zes maanden warfarine en minstens twee jaar tussen het eerste voorschrift en het optreden van kanker. Een subgroep bestond uit patiënten die warfarine innamen wegens atriumfibrillatie of atriumflutter. 10,6% van de cohorte heeft kanker ontwikkeld en 7,4% gebruikte warfarine. Het primaire eindpunt van de studie was een diagnose van kanker onverschillig welk type tijdens de observatieperiode van zeven jaar (van januari 2006 tot december 2012).De IRR (incidentieverhouding) gecorrigeerd voor de leeftijd en het geslacht bij gebruikers van warfarine versus niet-gebruikers was 0,84 (95% betrouwbaarheidsinterval 0,82-0,86) voor kanker in het algemeen, 0,80 (95% BI = 0,75-0,86) voor longkanker, 0,69 (95% BI = 0,65-0,72) voor prostaatkanker en 0,90 (95% BI = 0,82-1,00) voor borstkanker. Er was geen significant verschil bij colonkanker (IRR = 0,99, 95% BI = 0,93-1,06). In de subgroep van gebruikers met atriumfibrillatie of atriumflutter (36% van de gebruikers) was de incidentieverhouding lager voor kanker in het algemeen (0,62, 95% BI = 0,59-0,65), longkanker (0,39, 95% 95% BI = 0,33-0,46), prostaatkanker (0,60, 95% BI = 0,55-0,66), borstkanker (0,72, 95% BI = 0,59-0,87) en colonkanker (0,71, 95% BI = 0,63-0,81).De auteurs van de studie concluderen dat het gebruik van warfarine een breed antitumoraal potentieel kan hebben bij 50-plussers. Die ontdekking zou belangrijke implicaties kunnen hebben bij de keuze van de antistollingstherapie bij patiënten bij wie zo'n behandeling geïndiceerd is.Haasland GS et al. Association of Warfarin Use With Lower Overall Cancer Incidence Among Patients Older Than 50 Years. JAMA Intern Med. 2017;177(12):1774-1780. doi:10.1001/jamainternmed.2017.5512. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2661703?resultClick=1&redirect=true