In deze éénarmige multicentrische fase 2-studie werd zanubrutinib (PO 160 mg tweemaal daags) gegeven aan R/R MCL-patiënten tot deze patiënt terug progressie van de ziekte (PD) vertoonde of tot onaanvaardbare toxiciteit. Het primaire eindpunt was de totale responsratio (ORR) beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie (IRC). Secundaire eindpunten waren de progressievrije overleving (PFS), de tijd tot respons (TTR), de duur van de respons (DOR), en de veiligheid van de behandeling

Tot nu toe zijn 86 R/R MCL-patiënten geïncludeerd in 13 centra in China. De mediane follow-up bedraagt 13,9 maanden. De behandeling werd gestopt bij 29 (33,7%) patiënten, voornamelijk als gevolg van progressie of van nevenwerkingen (AE). De totale response ratio (door onderzoeker beoordeeld) bedroeg 84,7% en 65 (76,5%) patiënten bereikten een complete respons. Deze responses werden gezien in alle geanalyseerde subgroepen. De mediane duur van de respons bedroeg 14,0 maanden en de mediane PFS was 16,7 maanden.

De meest voorkomende (≥ 15%) bijwerking als gevolg van de behandeling (TEAE's) waren een verminderd aantal neutrofielen (41,9%), huiduitslag (33,7%), infectie van de bovenste luchtwegen (33,7%), verminderd aantal witte bloedcellen (26,7%), verlaagd aantal bloedplaatjes (25,6%), hypokaliëmie (16,3%) en diarree (15,1%). Ernstige bloeding (ernstige of graad 3-bloeding of een bloeding van het centrale zenuwstelsel van elke graad) werd gemeld bij twee patiënten (2,3%). Er werden geen gevallen van atriale fibrillatie/flutter, tweede primaire maligniteit of tumorlysissyndroom gerapporteerd.

Dokter Song concludeerde dat de resultaten van deze studie de hoge activiteit van zanubrutinib verder ondersteunen. Zanubrutinib in R/R MCL resulteert in een hoge mate van duurzame respons. Het veiligheidsprofiel was consistent met eerdere studies met zanubrutinib.

In deze éénarmige multicentrische fase 2-studie werd zanubrutinib (PO 160 mg tweemaal daags) gegeven aan R/R MCL-patiënten tot deze patiënt terug progressie van de ziekte (PD) vertoonde of tot onaanvaardbare toxiciteit. Het primaire eindpunt was de totale responsratio (ORR) beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie (IRC). Secundaire eindpunten waren de progressievrije overleving (PFS), de tijd tot respons (TTR), de duur van de respons (DOR), en de veiligheid van de behandelingTot nu toe zijn 86 R/R MCL-patiënten geïncludeerd in 13 centra in China. De mediane follow-up bedraagt 13,9 maanden. De behandeling werd gestopt bij 29 (33,7%) patiënten, voornamelijk als gevolg van progressie of van nevenwerkingen (AE). De totale response ratio (door onderzoeker beoordeeld) bedroeg 84,7% en 65 (76,5%) patiënten bereikten een complete respons. Deze responses werden gezien in alle geanalyseerde subgroepen. De mediane duur van de respons bedroeg 14,0 maanden en de mediane PFS was 16,7 maanden.De meest voorkomende (≥ 15%) bijwerking als gevolg van de behandeling (TEAE's) waren een verminderd aantal neutrofielen (41,9%), huiduitslag (33,7%), infectie van de bovenste luchtwegen (33,7%), verminderd aantal witte bloedcellen (26,7%), verlaagd aantal bloedplaatjes (25,6%), hypokaliëmie (16,3%) en diarree (15,1%). Ernstige bloeding (ernstige of graad 3-bloeding of een bloeding van het centrale zenuwstelsel van elke graad) werd gemeld bij twee patiënten (2,3%). Er werden geen gevallen van atriale fibrillatie/flutter, tweede primaire maligniteit of tumorlysissyndroom gerapporteerd. Dokter Song concludeerde dat de resultaten van deze studie de hoge activiteit van zanubrutinib verder ondersteunen. Zanubrutinib in R/R MCL resulteert in een hoge mate van duurzame respons. Het veiligheidsprofiel was consistent met eerdere studies met zanubrutinib.