...

Het Belgian Cancer Research Consortium is een initiatief van meerdere filantropische en publieke organisaties die kankeronderzoek in België financieren: het Antikankerfonds, de Stichting tegen Kanker, het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, Kom op tegen Kanker en de Koning Boudewijnstichting. Het Fund for Scientific Research zal zich later bij dit consortium aansluiten. Het Belgian Cancer Research Consortium is het eerste samenwerkingsverband van dit type voor kankeronderzoek in België. De doelstellingen zijn:• Een netwerk creëren en samenwerking stimuleren in kankeronderzoek;• Het nationale financieringslandschap beter doorgronden om meer impactvolle financiering te bekomen;• Financiering efficiënter aanwenden;• Een boost geven aan de internationale uitstraling van Belgisch onderzoek en Belgische onderzoekers.Dit Belgian Cancer Research Consortium zal ook deel uitmaken van het International Cancer Research Partnership (ICRP), een wereldwijd netwerk van organisaties die kankeronderzoek financieren en die de krachten bundelen om de wereldwijde samenwerking te verbeteren. Het ICRP telt 32 partners en 156 internationale financieringsorganisaties wereldwijd, die alle informatie uitwisselen. Als deel van het ICRP zullen Belgisch onderzoek en Belgische onderzoekers veel zichtbaarder worden buiten de landsgrenzen.Het Belgisch consortium wil een lerend netwerk zijn dat best practices deelt. Het wil niet-ingevulde behoeften op medisch vlak en op het vlak van patiënten en gemeenschappen identificeren. Het staat open voor samenwerking met andere organisaties, in België en in het buitenland.In een eerste fase zal het consortium gegevens uitwisselen over de onderzoeken gefinancierd door alle deelnemende organisaties en deze gegevens ter beschikking stellen van onderzoekers, patiënten, patiëntenorganisaties en andere financiers van kankeronderzoek via het ICRP-platform.