...

Dat zijn de bevindingen van de PROSPER-studie, een fase III-studie die werd uitgevoerd bij patiënten met een castratieresistente, niet-gemetastaseerde prostaatkanker. De studie had al aangetoond dat enzalutamide de overleving zonder metastasen significant verbetert.De PROSPER-studie werd uitgevoerd bij 1.401 patiënten van 18 jaar of ouder in 254 internationale centra. De patiënten werden gerandomiseerd naar enzalutamide (n = 933) of een placebo (n = 468). Aan de patiënten werd onder meer gevraagd om internationaal erkende vragenlijsten in te vullen over de pijn, andere symptomen, vooral urineweg- en darmsymptomen, en de levenskwaliteit bij het begin van week 17 en vervolgens om de 16 weken tot stopzetting van de behandeling. Significante verschillen werden vastgesteld tussen de enzalutamidegroep en de placebogroep wat betreft:De onderzoekers concluderen dat de overleving zonder metastasen langer was bij de patiënten met een castratieresistente niet-gemetastaseerde prostaatkanker die werden behandeld met enzalutamide, dan bij de patiënten van de placebogroep. Ook de tijd tot toename van de pijn en andere symptomen en tot verslechtering van de aan de gezondheid gerelateerde levenskwaliteit was langer in de enzalutamidegroep.Tombal B. et al. Patient-reported outcomes following enzalutamide or placebo in men with non-metastatic, castration-resistant prostate cancer (PROSPER): a multicentre, randomised, double-blind, phase 3 trial. The Lancet Oncology, gepubliceerd op 2 februari 2019. DOI:https://doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30898-2. https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(18)30898-2/fulltext