...

De CREATE-X-studie (Capecitabine for Residual Cancer as Adjuvant Therapy) werd uitgevoerd bij 900 Japanse en Koreaanse vrouwen met een HER2-negatieve borstkanker bij wie geen complete pathologische remissie (pCR) werd verkregen of die nog lymfekliermetastasen vertoonden ondanks een neoadjuvante chemotherapie met een antracycline en/of een taxaan gevolgd door chirurgie. De vrouwen werden gerandomiseerd naar een standaard adjuvante behandeling met of zonder acht concomitante cycli van capecitabine. De ziektevrije overleving na 5 jaar, het primaire eindpunt, was hoger bij de patiënten die capecitabine per os hadden gekregen, dan bij de patiënten in de controlegroep (74,1% vs. 67,7%; hazard ratio [HR] 0,70, p = 0,00524). De totale 5 jaarsoverleving was ook beter in de capecitabinegroep dan in de controlegroep (89,2% vs. 83,9%; HR 0,60, p < 0,01). In de discussie sprak een expert van een "major, major finding". Waarvan akte.