...

In deze studie werden 21 patiënten met oligometastasen ter hoogte van de longen ingedeeld in twee groepen. Groep A onderging lokale resectie van de metastasen en groep B werd behandeld met systemische chemotherapie.De mediane overleving en 5-jaarsoverleving waren significant beter in de groep die een heelkundige resectie onderging. Respectievelijk 37 maanden voor groep A en 11,6 maanden voor groep B wat de mediane overleving betreft en 18,2% vijfjaarsoverleving voor groep A tegenover 9,1% voor groep B.Bovendien hebben patiënten met één enkele recidiefnodulus een betere prognose dan deze met meerdere recidiefnoduli (p < 0,05). Geslacht, leeftijd, lokalisatie van de oorspronkelijke tumor en van de oligometastasen (ipsilateraal of contralateraal), en het histologische subtype toonden geen statistisch significante verschillen (p > 0,05).Indien de patiënt een heelkundige ingreep aankan, is het aangewezen om in geval van metastatische letsels ter hoogte van de longen bij niet-kleincellige longkanker te opteren voor een chirurgische resectie.He, J. et al.: Surgical treatment in non-small cell lung cancer with pulmonary oligometastasis. World Journal of Surgical Oncology (2017) 15:36. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5288889/