...

De richtlijnen werden op verzoek van de Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) opgesteld en omvatten de richtlijnen van experts voor het gebruik van interferon-α (IFN-α) en interleukine-2 (IL-2) bij niercelcarcinoom, informatie over de recente goedkeuring van nivolumab (Opdivo®) in die indicatie en een samenvatting van recente aanwinsten inzake biomarkers bij niercelcarcinoom. Dankzij die multidisciplinaire samenwerking dekt het document de belangrijkste aspecten van de behandeling van patiënten met nierkanker zoals de patiëntenselectie, de aanpak van bijwerkingen, de klinische criteria en de volgorde van de behandelingen.Rini BI et al. Society for Immunotherapy of Cancer consensus statement on immunotherapy for the treatment of renal cell carcinoma. Journal for ImmunoTherapy of Cancer 2016; 4:81. DOI: 10.1186/s40425-016-0180-7