...

De auteurs hebben de gegevens doorgenomen van een studie die patiënten met hyperthyreoïdie (hoofdzakelijk ziekte van Graves) die tussen 1946 en 1964 radioactief jodium hadden gekregen, op lange termijn heeft gevolgd. Bij een analyse van bijna 19.000 patiënten van de oorspronkelijke cohorte, die allen radioactief jodium hadden gekregen en die geen kanker vertoonden bij inclusie in de studie, hebben de vorsers gebruik gemaakt van een nieuwe methode om de stralingsdosis te ramen die de verschillende organen en weefsels hadden gekregen. De meeste stralen werden geabsorbeerd door de schildklier, maar ook andere organen zoals de maag en de borsten werden blootgesteld aan stralen.De vorsers hebben een dosis-responsrelatie vastgesteld tussen de stralingsdosis per orgaan en de sterfte aan kanker op die plaats. De relatie was statistisch significant met borstkanker bij vrouwen: elke stijging van de dosis met 100 mGy verhoogde het relatieve risico op overlijden aan borstkanker met 12% en bij elke stijging van de stralingsdosis met 100 mGy steeg het relatieve risico op overlijden aan andere vaste tumoren met 5%.Volgens berekeningen van de vorsers bedroeg het aantal extra sterfgevallen als gevolg van een met de straling samenhangende vaste kanker 19-32 per 1.000 patiënten met hyperthyreoïdie die op de leeftijd van 40 jaar stralingsdoses op de maag hadden gekregen die nu typisch worden voorgeschreven.Kitahara CM et al: Association of Radioactive Iodine Treatment With Cancer Mortality in Patients With Hyperthyroidism. JAMA Intern Med. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 1 juli 2019. doi:10.1001/jamainternmed.2019.0981. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2737319