...

Nierkanker wordt vaak asymptomatisch en toevallig ontdekt, maar 30% van de patiënten heeft al metastasen op het moment van de diagnose. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de combinatie van immunotherapie en anti-angiogenese als eerstelijnsbehandeling voor uitgezaaide niercelkanker de totale overleving aanzienlijk verhoogt. Er is sprake van een risicoreductie van de mortaliteit met 41% en een daling van het progressierisico met 31%. De respons is ongezien en loopt op tot 60%.1,2 Aangezien elk jaar 600 landgenoten aan deze ziekte overlijden, is dit dan ook een belangrijke mijlpaal.1. Brian I. Rini, Pembrolizumab plus Axitinib versus Sunitinib for Advanced Renal-Cell Carcinoma. The New England of Medecine, 01/03/2019: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa18167142. D. Soulières et al. Pembrolizumab Plus Axitinib Versus Sunitinib as First-Line Therapy for Metastatic Renal Cell Carcinoma: Outcomes by IMDC Risk and Sarcomatoid Subgroups of the Phase 3 KEYNOTE-426 Study. Presented at the Kidney Cancer Association (KCA) - 18th International Kidney Cancer Symposium (IKCS) 2019.