...

Zweedse auteurs hebben de incidentie van colorectale kanker bij geopereerde zwaarlijvige patiënten over een periode van 10 jaar vergeleken met die bij niet-geopereerde zwaarlijvige patiënten. Het risico op colorectale kanker na 10 jaar bij niet-geopereerde en geopereerde zwaarlijvige mannen was respectievelijk 1,48-maal en 3,11-maal hoger dan in een niet-zwaarlijvige populatie. Bij vrouwen was dat respectievelijk 1,16 en 1,63. Hoe jonger de patiënten waren bij de operatie, des te sterker steeg het risico. De chirurgische techniek zelf blijkt geen invloed te hebben op het risico op ontwikkeling van colorectale kanker op lange termijn.