...

Patiënten werden behandeld in cycli van 21 dagen met gemcitabine (1.000 mg/m2 lichaamsoppervlakte, intraveneus toegediend op dag 1 en 8 van elke cyclus), plus ofwel carboplatine intraveneus of cisplatine intraveneus op dag 1 van elke cyclus met ofwel atezolizumab (1.200 mg intraveneus op dag 1 van elke cyclus) of placebo. De patiënten van groep B ontvingen 1.200 mg atezolizumab intraveneus op dag 1 van elke cyclus van 21 dagen. De mediane progressievrije overleving bedroeg 8,2 maanden in groep A en 6,3 maanden in groep C.De mediane algemene overleving was 16,0 maanden (13,9-18,9) in groep A en 13,4 maanden (12,0-15,2) in groep C. De mediane algemene overleving was 15,7 maanden voor groep B en 13,1 maanden voor groep C.Een objectieve respons werd door de onderzoeker weerhouden bij 212 (47%) van de 447 patiënten (95% CI 43-52) in groep A, 82 (23%) van de 359 patiënten (19-28) in groep B, en 174 (44%) van de 397 patiënten (39-49) in groep C. Deze bestond uit een volledige respons bij 56 (13%) patiënten in groep A, 22 (6%) patiënten in groep B, en 27 (7%) patiënten in groep C. Bij patiënten, die een respons vertoonden, bedroeg de mediane duur van deze respons 8,5 maanden (95% CI 7,2-10,4) in groep A, was niet schatbaar in groep B (15,9-niet schatbaar), en bedroeg 7,6 maanden (6,3-8,5) in groep C. Bijwerkingen van graad 3 of 4 traden op bij 367 (81%) patiënten in groep A, 54 (15%) patiënten in groep B, en 315 (81%) patiënten in groep C. De meest frequente bijwerkingen waren neutropenie, anemie, daling van de bloedplaatjes, daling van de neutrofielen en trombocytopenie.Ernstige bijwerkingen kwamen voor bij 227 (50%) patiënten in groep A, 132 (37%) in groep B, en 135 (35%) in groep C. Behandelingsgerelateerde overlijdens kwamen voor bij negen (2%) patiënten in groep A, drie (1%) in groep B, en vier (1%) in groep C. Bijwerkingen die aanleiding gaven tot het aanpassen van de behandeling kwamen voor bij 156 (34%) patiënten in groep A, 22 (6%) patiënten in groep B, en 132 (34%) patiënten in groep C. In totaal vertoonden 11% patiënten in groep A, 6% patiënten in groep B en 7% patiënten in groep C bijwerkingen die aanleiding gaven tot het onderbreken van atezolizumab of placebo. Galsky, M.D., A?ngel, J., Arija, A. et al: Atezolizumab with or without chemotherapy in metastatic urothelial cancer (IMvigor130): a multicentre, randomised, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet 2020; 395: 1547-57. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30230-0