...

De auteurs hebben een prospectieve, observationele studie uitgevoerd naar het effect van aspirine en COX-2-remmers op de overleving bij patiënten met een stadium III-colonkanker die hadden deelgenomen aan een studie met adjuvante chemotherapie. 799 patiënten kwamen in aanmerking voor deelname aan de studie. Het gebruik van aspirine correleerde met een betere recidiefvrije overleving (RFS) (multivariabele hazard ratio [HR] = 0,51, 95% betrouwbaarheidsinterval = 0,28-0,95), een betere ziektevrije overleving (DFS) (HR = 0,68, 95% BI = 0,42-1,11) en een betere totale overleving (OS) (HR = 0,63, 95% BI = 0,35-1,12). De gecorrigeerde HR van DFS en OS gecensord op vijf jaar (in een poging om een verkeerde classificatie als gevolg van andere doodsoorzaken als kanker tot een minimum terug te brengen) was respectievelijk 0,61 (95% BI = 0,36-1,04) en 0,48 (95% BI = 0,23-0,99). In een groep van 843 patiënten hadden de patiënten die COX-2-remmers gebruikten, een multivariabele HR van RFS, DFS en OS van respectievelijk 0,53 (95% BI = 0,27-1,04), 0,60 (95% BI 0,33-1,08) en 0,50 (95% BI = 0,23-1,07) en een HR van DFS en OS gecensord op vijf jaar van 0,47 (95% BI = 0,24-0,91) en 0,26 (95% BI = 0,08-0,81). De auteurs concluderen dat het gebruik van aspirine en een COX-2-remmer de overleving kan verbeteren bij patiënten met een colonkanker stadium III.