...

Het primaire eindpunt was de evenementvrije overleving (zonder complete respons na 24 weken, relaps na remissie en sterfte ongeacht de doodsoorzaak). De belangrijkste secundaire eindpunten waren het percentage objectieve respons en de totale overleving. De rekrutering is voortijdig stopgezet na randomisatie van 146 patiënten (IVO/AZA 72 en AZA/placebo 74) na vaststelling van statistisch en vooral klinische significante verschillen in het primaire eindpunt, de totale overleving en het percentage objectieve respons in het voordeel van de 'IVO + AZA'-groep (HR van het primaire eindpunt 0,33, het percentage complete respons na 24 weken was bijna vier keer hoger: 37,5% vs. 10,8%; HR van totale overleving 0,44, 24,0 vs. 7,9 maanden; en percentage objectieve respons 62,5% vs. 18,9%). In tegenstelling tot wat is gezien met de combinatie venetoclax + AZA, veroorzaakte de combinatietherapie IVO + AZA niet meer toxiciteit. De incidentie van graad 2- tot graad 4-infecties in de 'IVO + AZA'-groep was zelfs lager dan in de 'AZA + placebo'-groep (respectievelijk 28,2% en 49,3%).De auteurs concluderen dan ook dat de combinatietherapie IVO + AZA een referentiebehandeling is voor patiënten met een AML met een IDH1-mutatie die niet in aanmerking komen voor een intensieve chemotherapie.1. Naar de presentatie van Hartmut Döhner, ASH 2021.