...

Meer dan tien jaar na de oprichting van het asbestfonds heeft de Kamer in 2019 een wet goedgekeurd in het voordeel van slachtoffers van dit gevaarlijk materiaal. De wet omvat onder meer een uitbreiding van de lijst van aandoeningen die in aanmerking komen voor vergoeding. Momenteel wordt aangenomen dat mesothelioom, longkanker, larynxkanker, asbestose en andere pleuraziekten kunnen te wijten zijn aan asbest. In België keert het asbestfonds daar een vergoeding voor uit.Ovariumkanker stond toen nog niet op de lijst. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek erkent echter al sinds 2009 dat asbest ovariumkanker kan veroorzaken, aldus de volksvertegenwoordigster. In een studie gepubliceerd in 2011 was het aantal gevallen van ovariumkanker 77% hoger bij vrouwen die waren blootgesteld aan asbest, meer bepaald in de textielsector, de mijnontginning, de cementproductie en de fabricatie van wrijvingsmaterialen. Ook reiniging van de werkkledij van de partner kan een bron van blootstelling aan asbest zijn. Ter herinnering, ovariumkanker treedt soms pas op tien tot twintig jaar na blootstelling.Om de weg te banen voor een vergoeding heeft de ministerraad eind mei een koninklijk besluit goedgekeurd, dat ovariumkanker opneemt in de lijst van beroepsziekten. Dat vermindert de bewijslast voor de patiënten.