...

Ongeveer de helft van de gevaccineerde patiënten vertoonde tekenen van een antitumorale T-celrespons en de progressievrije overleving was langer bij de patiënten die op de vaccinatie reageerden, dan bij de patiënten die er niet op reageerden.Het vaccin op maat wordt gemaakt van de immuuncellen van de patiënte zelf. Die cellen worden in het laboratorium blootgesteld aan de inhoud van tumorcellen van de patiënte en daarna weer bij de patiënte geïnjecteerd om een bredere immuunrespons op te wekken. De vorsers hebben die strategie uitgetest bij 28 patiënten met een gevorderde ovariumkanker.Bij de helft van de patiënten die konden worden geëvalueerd, was het aantal T-lymfocyten die specifiek reageerden op het tumormateriaal, sterk gestegen. Dat wijst op een goede respons op het vaccin. De totale tweejaarsoverleving bij de patiënten die op het vaccin hebben gereageerd, was 100%. Bij de non-responders was dat maar 25%. Eén patiënte die een complete remissie vertoonde twee jaar na vaccinatie, bleef nog vijf jaar tumorvrij zonder andere behandeling. Bij onderzoek van meerdere responders hebben de onderzoekers ook vastgesteld dat de door het vaccin opgewekte T-cellen een hoge affiniteit hadden voor unieke structuren (neo-epitopen) van de tumor. Ook dat is een interessante ontdekking.Tanyi JL et al. Personalized cancer vaccine effectively mobilizes antitumor T cell immunity in ovarian cancer. Science Translational Medicine. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 11 april 2018. DOI: 10.1126/scitranslmed.aao5931. http://stm.sciencemag.org/content/10/436/eaao5931