...

Mannen die worden behandeld met GnRH-agonisten, lopen 38% meer kans om een hart- en vaataandoening te ontwikkelen en 39% meer kans op een niet-fataal ischemisch hartlijden dan andere mannen. In het RR van niet-fatale cardiovasculaire aandoeningen was geen significant verschil bij toediening van GnRH-agonisten tussen de studies die voor en na 2010 werden uitgevoerd, of tussen de studies die in de Verenigde Staten of in Europa werden uitgevoerd. Toediening van GnRH-agonisten verhoogt het risico op acuut fataal en niet-fataal myocardinfarct (+ 57%) en cerebrovasculair accident (+ 51%) nog meer. Het risico op niet-fatale hart- en vaataandoeningen stijgt met 44% na een orchidectomie en met 21% na behandeling met antiandrogenen. De auteurs vermoeden dat de androgeendeprivatietherapie het risico op hart- en vaataandoeningen verhoogt als gevolg van de daaruit voortvloeiende daling van de serumtestosteronspiegel.