...

De Amerikaanse onderzoekers hebben 74 gevallen van bacteriëmie onderzocht bij 61 patiënten die daarvoor in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. In 69% van de gevallen ging het om een CLABSIS (Central Line Associated BloodStream InfectionS). In 62 gevallen was een bacteriëmie de enige reden van ziekenhuisopname. In de 12 andere gevallen was er nog minstens één ander medisch probleem. In 43% van de gevallen diende de centrale katheter chirurgisch te worden verwijderd en in 15% van de gevallen werden de kinderen naar een intensive care gebracht. De mediane kost voor kinderen die alleen waren behandeld wegens een bacteriëmie, bedroeg 36.000 USD voor een ziekenhuisverblijf van zes dagen. Bij de kinderen die in het ziekenhuis waren opgenomen wegens een bacteriëmie plus één of meer andere medische problemen, bedroegen de mediane kosten 40.000 USD voor een ziekenhuisopname van zeven dagen.Hord JD et al.: Central Line Associated Blood Stream Infections in Pediatric Hematology/Oncology Patients With Different Types of Central Lines Pediatric Blood & Cancer 63; 9: 1603-1607, 2016 DOI: 10.1002/pbc.26053