...

Deze studie maakt deel uit van een reeks onderzoeken die wetenschappers van de Marshall Universiteit en andere universiteiten hebben uitgevoerd naar het verband tussen omega 3-vetzuren en de incidentie van bepaalde kankers waaronder o.a. chronische lymfatische leukemie en diffuus grootcellig B-cellymfoom."Er wordt momenteel veel onderzoek verricht naar het verband tussen de voeding van de ouders en transmissie van de ene generatie op de volgende", schrijft de hoofdauteur dr. Georgel. "Het of de onderliggende mechanismen zijn echter vaak nog niet duidelijk."Zijn groep heeft de "epigenetische" aspecten van de transgenerationele overdracht tegen het licht gehouden om de gerapporteerde effecten van omega 3-vetzuren te ontrafelen.Om de mechanismen te bestuderen die ten grondslag liggen aan de bescherming tegen kanker die koolzaad biedt bij het nageslacht, hebben de vorsers experimenten uitgevoerd met muizen van de BALB/c-lijn om mogelijke effecten van het transgen uit te schakelen.Na toediening van dimethylbenzantraceen (DMBA), een experimenteel middel dat bij muizen borstkanker veroorzaakt, stierven de muizen van de moederdieren die koolzaadolie met veel omega 3-vetzuren hadden gekregen, drie weken later dan de muizen van de moederdieren die een voeding met veel omega 6-vetten (maisolie) hadden gekregen. Een voeding die veel omega 3-vetzuren bevatten, veroorzaakte epigenetische veranderingen die heilzaam waren voor de jongen.Er was dus een significant verschil in de vroege sterfte, maar niet in de totale overleving. Uiteindelijk hebben alle muizen kanker gekregen, maar bij de jongen van de muizen die een voeding met veel koolzaadolie hadden gekregen, groeide de tumor trager en was hij kleiner dan bij de jongen van de muizen die een voeding met maisolie hadden gekregen.Als dat wordt geëxtrapoleerd naar de mens, zou de duur van het beschermende effect van de voeding van de moeder gelijk zijn aan meerdere maanden.Dat is dus een nieuw voorbeeld van epigenetische overerving en de impact van de levenswijze van de ouders op de gezondheid van de kinderen. De auteurs vinden het opvallend dat allerhande genen, ook de BRCA-genen, epigenetisch geherprogrammeerd blijken te zijn om de genen klaar te maken voor een snelle transcriptionele activering als de moederdieren een voeding met veel koolzaadolie krijgen. Dat vermogen om snel te reageren dankzij epigenetische potentiëring blijkt bij te dragen tot de bescherming tegen kanker.De vorsers herinneren eraan dat epigenetica veranderingen in de genexpressie impliceert en geen veranderingen van de genen zelf. Misschien wordt het dus mogelijk via eenvoudige veranderingen aan de voeding kanker tegen te gaan niet alleen bij de individuen die die voeding krijgen, maar ook bij hun nageslacht.Referentie: Frontiers in Cell and Developmental Biology, 10 juni 2021, doi: 10.3389/fcell.2021.682593