...

Wereldwijd worden 741.300, hetzij 4,1%, van alle nieuwe kankerdiagnosen in 2020 toegeschreven aan alcoholconsumptie. Van al deze aan alcohol toe te schrijven kankers werden er 568.700 (76,7%; 95% UI: 422.500-731.100) waargenomen bij de mannelijke populatie en 172.600 (23,3%; 95% UI: 135.900-220.100) bij vrouwen. De wereldwijde incidentieratio bedraagt 8,4 (95% UI: 6,2-10,9) aan alcohol te wijten kankergevallen per 100.000 personen: 13,4 (10,0-17,4) kankercasussen per 100.000 mannen en 3,7 (2,7-5,0) kankercasussen per 100.000 vrouwen.De meest voorkomende kankers situeerden zich ter hoogte van de slokdarm (31,6% [95% UI 18,4-45,7]), farynx (22,0% [9,0-37,8]), en lippen en mondholte (20,2% [12,1-32,3]). Alcoholgerelateerde kankers komen het minst frequent voor in Noord-Afrika (0,3% [95% UI 0,1-3,3]) en West-Azië (0,7% [0,5-1,2]), en het meest frequent in Oost-Azië (5,7% [3,6-7,9]) en Centraal- en Oost-Europa (5,6% [4,6-6,6]). Van de 741.300 alcoholgerelateerde kankers trof men het grootste deel aan bij zwaar (>60 g per dag) alcoholmisbruik (346.400 [46,7%; 95% UI: 227.900-489.400] gevallen) en risicovol (20-60 g per dag) alcoholgebruik (291.800 [39,4%; 227.700-333.100] gevallen). Matig (<20 g per dag) alcoholgebruik was verantwoordelijk voor 103.100 (13,9%; 82.600-207.200) gevallen, en zelfs eerder kleine hoeveelheden (<10 g per dag) gaven toch nog aanleiding tot 41.300 (35.400-145.800) alcoholgerelateerde kankers. Deze bevindingen benadrukken de noodzaak van een effectief beleid om het bewustzijn van de kankerrisico's, die samenhangen met alcoholgebruik te vergroten en de algehele alcoholconsumptie te verminderen zodat de aan alcohol toegeschreven kankers voorkomen kunnen worden.Rumgay, H., Shield, K., Charvat, H. et all: Global burden of cancer in 2020 attributable to alcohol consumption: a population-based study. Lancet Oncol 2021; 22: 1071-80. Published Online July 13, 2021. https://doi.org/10.1016/ S1470-2045(21)00279-5