...

Amerikaanse vorsers hebben dat onderzocht in een groep van 22 890 vrouwen met een incidente, invasieve borstkanker.De conclusie van de auteurs is als volgt: "De totale alcoholconsumptie voor de diagnose correleert niet met de ziektegebonden overleving, maar er zijn aanwijzingen dat een matig alcoholgebruik beter is. Het is niet bewezen dat het alcoholgebruik na de diagnose invloed heeft op de overleving van patiënten met borstkanker. Deze studie leert evenwel dat een beperkt alcoholgebruik de cardiovasculaire en de totale sterfte bij vrouwen met borstkanker verlaagt." (referentie: Newcomb PA et al. J Clin Oncol. 2013;31:1939)