...

Madlen Schze (Duitsland) en collega's bogen zich over de vraag welk aandeel van de kankerdiagnoses verband houdt met huidig of vroeger alcoholgebruik. Ze voerden een prospectieve cohortstudie in acht Europese landen (Frankrijk, Itali Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Griekenland, Duitsland en Denemarken). De resultaten zijn gebaseerd op de gegevens van 109.118 mannen en 254.870 vrouwen tussen 37 en 70 jaar oud. Kankertypes Volgens de auteurs is 10% (mannen) en 3% (vrouwen) van de incidentie van kanker toe te schrijven aan vroeger en huidig alcoholgebruik in de deelnemende landen. Als je de situatie bekijkt voor enkele specifieke kankertypes zien de cijfers er respectievelijk als volgt uit: 44% (31 tot 56%) en 25% (5 tot 46%) voor tumoren van het bovenste spijsverteringsstelsel, 33% (11 tot 54%) en 18% (-3 tot 38%) voor levertumoren, 17% (10 tot 25%) en 4% (-1 tot 10%) voor colorectale tumoren en 5% (2 tot 8%) voor borstkanker bij vrouwen. Hoge consumptie Een substantieel deel van de kankers die aan alcohol kunnen toegeschreven worden, zijn geassocieerd aan een alcoholconsumptie die hoger is dan de aanbevolen hoeveelheid (twee consumpties of 24gr alcohol per dag voor mannen en, of 12gr alcohol voor vrouwen): 33.037 van de 178.578 alcohol-gerelateerde kankers bij mannen en 17.470 van de 397. 043 alcohol-gerelateerde kankers bij vrouwen (cijfers voor 2008). Taak van de overheid De auteurs besluiten dat een belangrijk deel van de kankergevallen in West-Europa toe te schrijven is aan overdreven alcoholconsumptie. Deze gegevens benadrukken het belang van inspanningen van de overheden om de alcoholconsumptie terug te schroeven ten einde de incidentie van kanker te verminderen.