...

Bij een mediane follow-up van 125 maanden werd een meer uitgesproken significant verschil opgemerkt wat betreft de toename van de algemene overleving. In vergelijking met de 5-jaarsoverleving evolueerde de 10-jaarsoverleving van 85,8% naar 65,8% in de RT-groep en van 94,5% naar 83,6% in de CisRT-groep. Dit betekent dat, wat betreft de algemene overleving, de superioriteit van chemotherapie zich bevestigde, ook na tien jaar (83,6% versus 65,8%, HR = 0,40, 95% CI, 0,23-0,68, P = 0,001).Gelijkaardige trends werden waargenomen op gebied van kankerspecifieke overleving (86,2% versus 71,9%, HR = 0,41, 95% CI: 0,22-0,74, P = 0,002), progressievrije overleving (76,7% versus 64,0%, HR = 0,55, 95% CI: 0,34-0,89, P = 0,014) en metastasevrije overleving (94,0% versus 83,3%, HR = 0,32, 95% CI: 0,13-0,76, P = 0,007). Alle resultaten waren beter in de CisRT-groep.Adjuvante cisplatinetherapie reduceerde ook op significante wijze de progressie-/metastasegerelateerde overlijdens in vergelijking met radiotherapie alleen. Op 58 overlijdens waren er 41 (70,7%) te wijten aan tumorprogressie (28 in de RT-groep en 13 in de CisRT-groep) en acht (13,8%) gerelateerd aan de behandeling.Alhoewel men in de CisRT-groep oorspronkelijk meer acute toxische effecten noteerde (P = 0,001), waren de laattijdige neveneffecten en behandelingsgerelateerde overlijdens vergelijkbaar voor beide groepen. Van al de laattijdige radiotherapiegerelateerde toxiciteiten waren xerostomie en bijhorende tandcariës en -verlies, de meest voorkomende klachten bij de follow-upconsultaties (80,5% (136 van 169) patiënten).Graad II-xerostomie met significante weerslag op orale inname werd waargenomen bij 46 (59,0 %) van de overlevenden in de RT-groep en 52 (57,0%) in de CisRT-groep.Wat betreft gehoorverlies, huidfibrose, trismus en neurologische schade was de incidentie vergelijkbaar voor beide groepen. Men noteerde 40 (34,5%) gevallen van graad III of IV laattijdige toxiciteit in de CisRT-groep in vergelijking met 30 (26,3%) in de RT-groep. Li, X-Y., Chen, O-Y., Sun, X-S. et al: Ten-year outcomes of survival and toxicity for a phase III randomised trial of concurrent chemoradiotherapy versus radiotherapy alone in stage II nasopharyngeal carcinoma. European Journal of Cancer 110 (2019) 24 - 31. Received 22 July 2018. Received in revised form 13 October 2018. Accepted 23 October 2018. https://doi.org/10.1016/j.ejca.2018.10.020