...

Van de 385 patiënten, die een pancreasresectie ondergingen en gerandomiseerd werden om ofwel behandeld te worden met gemcitabine (1.000 mg/m2 wekelijks gedurende drie of vier weken en tot zes cycli) ofwel met S-1 (40, 50 of 60 mg tweemaal daags gedurende vier tot zes weken en tot vier cycli) waren er 354 evalueerbaar voor een gezondheidsgerelateerde levenskwaliteitsanalyse (HRQOL). Het ging om 178 patiënten in de gemcitabinegroep en 176 in de S-1-groep. Deze gezondheidsgerelateerde levenskwaliteitsanalyse werd uitgevoerd aan de hand van de EuroQol-5D-3L (EQ-5D)-vragenlijst voor het starten van de toediening en vervolgens na elke periode van drie maanden.De gemiddelde verandering in de EQ-5D-index was nog vergelijkbaar in de S-1-groep en gemcitabinegroep gedurende de eerste zes maanden na het starten van de behandeling (verschil 0,024; P = 0,112), maar was merkelijk beter voor de S-1-groep in de periode van 12 tot 24 maanden (verschil 0,071; P < 0,001). Het gemiddeld aantal kwaliteitsvolle levensmaanden na 24 maanden bedroeg respectievelijk 14,8 (95% CI, 13,9 tot 15,7) en 17,3 (95% CI, 16,5 tot 18,2) in de gemcitabine- en S-1-groep. Dit is significant langer in de S-1-groep, dan in de gemcitabinegroep (verschil 2,5; 95% CI, 1,3 tot 3,8; P < 0,001). Ook het gemiddeld aantal kwaliteitsvolle recidiefvrije maanden na 24 maanden was hoger in de S-1-groep 14,6 (95% CI, 13,6 tot 15,7) dan in de gemcitabinegroep 11,3 (95% CI, 10,3 tot 12,3) (verschil 3,3; 95% CI, 1,9 tot 4,8; P < 0,001).Dit verschil is vooral te danken aan minder bewegingsproblemen {13% (9%-18%) versus 23% (18%-29%) 0,56; 95% CI (0,37-0,84) p = 0,005} en minder pijn en ongemak {23% (18%-28%) versus 36% (30%-43%) 0,63; 95% CI (0,48- 0,83) p = 0,001} in de S-1-groep tegenover de gemcitabinegroep. Alhoewel adjuvante chemotherapie met S-1 geen verschil in levenskwaliteit oplevert tegenover gemcitabine gedurende de eerste zes maanden, is dit wel het geval op langere termijn.Hagiwara, Y., Ohashi, Y. Uesaka, K. et al: Health-related quality of life of adjuvant chemotherapy with S-1 versus gemcitabine for resected pancreatic cancer: Results from a randomised phase III trial (JASPAC 01) European Journal of Cancer 93 (2018) 79 - 88. Received 16 October 2017; received in revised form 10 January 2018; accepted 18 January 2018. Available online 20 March 2018. https://doi.org/10.1016/j.ejca.2018.01.081