...

Het aantal patiënten dat na twee en vijf jaar geen locoregionaal recidief vertoonde bedroeg respectievelijk 88% (95% CI, 83% tot 93%) en 83% (95% CI, 77% tot 90%) voor de radiotherapiegroep en 89% (95% CI, 84% tot 94%) en 87% (95% CI, 81% tot 93%; hazard ratio, 0,84; 95% CI, 0,46 tot 1,55; P = 0,58) voor de chemoradiotherapiegroep.Ook wat betreft ziektevrije en algemene overleving werden geen significante verschillen opgemerkt. De twee- en vijfjaars ziektevrije overleving voor de radiotherapiegroep bedroeg respectievelijk 78% (95% CI, 72% tot 85%) en 67% (95% CI, 60% tot 76%) en voor de chemoradiotherapiegroep respectievelijk 83% (95% CI, 77% tot 90%) en 73% (95% CI, 66% tot 81%; HR 0,85; 95% CI, 0,55 tot 1,29; P = 0,44). De twee- en vijfjaars algemene overleving voor de radiotherapiegroep was respectievelijk 88% (95% CI, 83% tot 93%) en 76% (95% CI, 69% tot 84%), en voor de chemoradiotherapiegroep respectievelijk, 88% (95% CI, 83% tot 94%) en 79% (95% CI, 72% tot 86%; HR, 0,95; 95% CI, 0,58 tot 1,57; P = 0,86).Locoregionaal recidief was de meest voorkomende eerste manifestatie van het falen van de behandeling. Geïsoleerde metastasen op afstand als eerste manifestatie van een recidief bemerkte men slechts in 7% van iedere behandelingsgroep.De behandeling werd goed verdragen met uiterst weinig graad 3- of 4-bijwerkingen. Men bemerkte geen toename van de radiotherapietoxiciteit in de chemoradiotherapiegroep. Wel was er sprake van meer constipatie (P = 0,001), vermoeidheid (P = 0,001), en smaakstoornissen (P = 0,018).Porceddu, S. V., Bressel, M., Poulsen, M. G. et al. Postoperative Concurrent Chemoradiotherapy Versus Postoperative Radiotherapy in High-Risk Cutaneous Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck: The Randomized Phase III TROG 05.01 Trial. J Clin Oncol 36:1275-1283 (2018). DOI: https://doi.org/10.1200/JCO.2017. 77.0941.