...

Adjuvante chemotherapie verbetert de overleving na resectie van een colorectale tumor. Maar het optimale tijdsinterval tussen heelkunde en opstarten van de chemo is onduidelijk. Dat was ook nooit het onderwerp van gerandomiseerde klinische studies. Redenen voor uitstel van adjuvante chemotherapie kunnen patitgebonden zijn (postoperatieve complicaties of comorbiditeit) of verband houden met de organisatie van de gezondheidszorg (bijvoorbeeld uitstel van verwijzing of wachttijden).Afname overleving James Biagi (Queen's University, Kingston, Ontario, Canada) en collega's voerden een literatuurstudie om er meer over te weten. Ze weerhielden tien studies (overwegend cohortstudies en n secundaire analyse van een gerandomiseerde studie over chemotherapie) die in totaal betrekking hebben op 15.410 patiten. Een meta-analyse toonde aan dat uitstel van behandeling met vier weken gepaard gaat met een significante afname van zowel de globale als de ziektevrije overleving. Er was geen opvallende heterogeniciteit tussen de verschillende studies. En de resultaten bleven significant na correctie voor potentieel bevloedende factoren.Timing De auteurs stelden dus een duidelijk invers verband vast tussen het tijdsinterval tot opstarten van adjuvante chemotherapie en de overleving van patiten met colorectale kanker. Dat suggereert dat het aanbevolen is om adjuvante chemotherapie niet al te lang uit te stellen en om die timing goed te bespreken met de patit.