...

Na een mediane follow-up van 38,4 maand voor de volledige cohorte en 51,9 maand voor de overlevenden, noteerde men een recidief bij 62 patiënten (33,7%) in de 'CRT + S'-groep tegenover 104 patiënten (45,8%) in de S-groep (P = 0,013). In de 'CRT + S'-groep vertoonden 18 patiënten (9,8%) enkel lokaal recidief, 36 (19,6%) enkel recidief op afstand, en 8 (4,3%) zowel lokaal recidief als op afstand. In de S-groep vertoonden 32 patiënten (14,1%) enkel lokaal recidief, 53 (23,3%) enkel recidief op afstand, en 19 (8,4%) zowel lokaal recidief als op afstand. Bijgevolg constateerde men voor de 'CRT + S'-groep een significant lager voorkomen van lokaal recidief (14,1% tegenover 22,5%, P = 0,031) en een marginaal lager voorkomen van recidief op afstand (23,9% tegenover 31,7%, P = 0,08) dan voor de S-groep. De algemene 3-jaarsoverleving en recidiefvrije 3-jaarsoverleving bedroegen respectievelijk 65,5% en 61,2% voor de volledige groep. De 'CRT + S'-groep vertoonde een significant betere algemene overleving (P = 0,002; HR, 0,60; 95% CI, 0,43 tot 0,83), recidiefvrije overleving (P = 0,003; HR, 0,63; 95% CI, 0,46 tot 0,86), lokaal recidiefvrije overleving (P = 0,012; HR, 0,55; 95% CI, 0,34 tot 0,88), en recidiefvrije overleving op afstand (P = 0,028; HR: 0,66; 95% CI, 0,45 tot 0,96) dan de S-groep. Bovendien bemerkte men een significant hogere kans op lokaal recidief in de S-groep (20,3% tegenover 12,0%, P = 0,012) met bovendien een hoger risico op recidief ter hoogte van de anastomose (6,2% tegenover 2,2%, P = 0,042). Ook hematogene metastasering op afstand (vooral naar het bot) was opmerkelijk frequenter in de S-groep (5,7% tegenover 0,5%, P = 0,018).Liu, S., Wen, J., Yang, H. et al.: Recurrence patterns after neoadjuvant chemoradiotherapy compared with surgery alone in esophageal squamous cell carcinoma: results from the multicenter phase III trial NEOCRTEC5010. European Journal of Cancer 138 (2020) 113-121. Received 12 March 2020; received in revised form 21 July 2020; accepted 3 August 2020. Available online 30 August 2020. https://doi.org/10.1016/j.ejca.2020.08.002