...

Die internationale, open studie werd uitgevoerd bij 660 patiënten met een hoogrisico-endometriumcarcinoom in 103 centra in het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, Italië, Canada en Frankrijk. De patiënten werden tussen november 2006 en december 2013 gerandomiseerd naar chemo-radiotherapie (n = 330) of enkel radiotherapie van het bekken (n = 330). De totale stralingsdosis was 48,6 Gy toegediend in fracties van 1,8 Gy vijf dagen per week. De chemotherapie bestond uit twee cycli van cisplatine 50 mg/m² toegediend tijdens de radiotherapie gevolgd door 4 cycli van carboplatine AUC = 5 en paclitaxel 175 mg/m². Na een mediane follow-up van 60,2 maanden bedroeg de totale vijfjaarsoverleving 81,8% in de chemo-radiotherapiegroep en 76,7% in de radiotherapiegroep (gecorrigeerde hazard ratio = 0,76, p = 0,11). De overleving zonder mislukking na vijf jaar was respectievelijk 75,5% en 68,6% (HR = 0,71, p = 0,022).de Boer SM et al. Adjuvant chemoradiotherapy versus radiotherapy alone for women with high-risk endometrial cancer (PORTEC-3): final results of an international, open-label, multicentre, randomised, phase 3 trial. The Lancet Oncology Volume 19, No. 3, pag. 295-309, maart 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30079-2. http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(18)30079-2/fulltext