...

De auteurs zijn uitgegaan van de resultaten van vroegere onderzoeken, die verschillen in de concentraties van specifieke scheikundige stoffen (boterzuur, pentaeenzuur, hexaeenzuur, butanal en decanal) hebben vastgesteld tussen patiënten met maag- of slokdarmkanker en patiënten met gastro-oesofageale symptomen zonder onderliggende kanker. Ze hebben dan onderzocht of die 'chemische signatuur', die kenmerkend zou zijn voor kanker, kan worden gebruikt als diagnostische test. De onderzoekers hebben voor hun studie uitgeademde lucht opgevangen van 335 patiënten in drie Londense ziekenhuizen. 163 patiënten hadden maag- of slokdarmkanker en 172 vertoonden geen tekenen van kanker bij endoscopie. Alle stalen werden geanalyseerd met ionenstroommassaspectrometrie. Met dat onderzoek kan je kleine hoeveelheden van verschillende scheikundige stoffen in gasmengsels zoals uitgeademde lucht zeer precies meten.De onderzoekers hebben de concentraties van de vijf scheikundige stoffen in elk staal gemeten om de 'chemische signatuur' die wijst op kanker, op te sporen. De precisie van de test bedroeg 85%, de sensitiviteit 80% en de specificiteit 81%.Markar S et al. ECCO2017. Abstract # 6 LBA.http://www.eccocongress.org/Global/News/ECCO2017-News/2017/01/ECCO2017-NEWS-Breath-test-could-help-detect-stomach-and-oesophageal-cancers