...

Vaak wordt nog gedacht dat acute myeloïde leukemie een vrij zeldzame aandoening is, maar in feite is AML de frequentste oorzaak van sterfte aan leukemie. In deze studie werd een vragenlijst via e-mail verstuurd naar 2.520 patiënten in verschillende Europese landen (Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk). De studie leert dat het grote publiek maar weinig weet over acute myeloïde leukemie: slechts één derde van de ondervraagden heeft er al over horen spreken. De kennis over AML verschilt nogal van land tot land. 53% van de Italianen weet van het bestaan af van AML. In Frankrijk, het land waar de informatie blijkbaar het minst goed doorsijpelt, is dat maar 24%.Vals gevoel van veiligheid De enquête leert ook dat de mensen niet weten hoe ernstig een AML wel is. Twee derde van de ondervraagden (67%) denkt dat acute myeloïde leukemie te behandelen is. AML is echter een aandoening die vooral optreedt bij 60-plussers en die een vrij slechte prognose heeft. AML wordt behandeld met chemotherapie, maar 40% van de oudere patiënten komt wegens comorbiditeit niet in aanmerking voor een dergelijke behandeling. De sterfte bij die patiënten is dan ook dramatisch hoog: de mediane overleving is korter dan een jaar.Het publiek inlichten De initiatiefnemers stellen dan ook dat het publiek meer informatie moet krijgen over acute myeloïde leukemie en over de therapeutische mogelijkheden bij AML. "De behandeling bij hematologische kanker is sterk verbeterd. De mensen denken dan ook vaak dat de meeste gevallen kunnen worden behandeld", onderstrepen ze. "Maar bij aandoeningen zoals acute myeloïde leukemie blijft de prognose zeer slecht, vooral bij ouderen die de chemotherapie niet verdragen. Er bestaan immers nagenoeg geen alternatieven voor chemotherapie."