...

In de ARIX-studie, een grote, gerandomiseerde studie bij 145 patiënten, werd aangetoond dat 8 wekelijkse groepssessies van acupunctuur de symptomen van xerostomie na bestraling significant verlichten. (referentie: Simcock R et al. Annals of Oncology. 2013;doi:10.1093/annonc/mds515)